ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคใต้ตอนล่าง รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทีมละ 3 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 074-317197 ต่อ 1561  หรือ 083-1681810