ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
AttachmentSize
bic-manager.pdf185.49 KB